Kategoriat
Tekijän nimi löytyy artikkelista

Valtiolta moraaliton turpeen alasajo

MT Ma 25 lokakuu 2021


Puhtaita ja ympäristölle myönteisiä energiantuotantomuotoja kehitetään koko ajan lisää. Siihen asti on kuitenkin käytettävä niitä energiantuotantomuotoja, jotka ovat suomalaiselle kansantaloudelle
mahdollisimman järkeviä, eikä kansalaisia kuriteta liikaa jatkuvilla hinnankorotuksilla.
Touhu on saanut niin suuret mittasuhteet, ettei hiili neutraalisuuden hinnalla ole enää mitään rajaa.
Suomenvaltion omistama Neova Oy oli viime vuonna Ruotsin suurin turvetuottaja. Yritys maksoi tänä vuonna Suomen
valtiolle noin 125 miljoonaa euroa osinkoa. Ruotsissa turve uusiutuu, Suomessa 2000-luvun arvonnan jälkeen ei. On hienoa, että valtion ulkomaalaiset turvebisnekset tuottavat tulosta. Samanlaista turpeeseen sijoittamista tulisi nähdä Suomessakin. Onko moraalitonta kieltää turvetuotantoa Suomessa, jos vastaavaa tuotantoa rahoitetaan muissa maissa? Ilmastokin on meille kaikille yhteinen.

Suomessa valmistettujen turvetuotantokoneiden vienti Venäjälle on kiihtynyt. Siellä riittää turvesoita avattavaksi, eivätkä hiilineutraalisuus tavoitteet heitä koske – tavaraa riittää vientiinkin. Suomessa turvekoneet
kehotettiin laittamaan romuksi. Luvatut romutustukirahat jäivät tosin turvetuottajilta saamatta.
Hurjaa vauhtia tapahtuva sähköistyminen tulee kuluttamaan maapallon uusiutumattomat akkumalmit lyhyessä ajassa loppuun. Virossa uusiutuvan turpeen käyttöön on panostettu sähkö akkujen valmistuksessa.
Tarton yliopistossa kehitetään tekniikkaa, jolla turpeen hiilestä voidaan tehdä edullisesti natriumioniakkuja litiumioniakkujen sijaan.
Suomi ottaa velkaa vähintään miljoona euroa joka tunti, samalla rahalla ostetaan ulkomaista energiaa.
Tämä naapurimaihin työnnetty velkaraha ei kerrytä kansantalouttamme mitenkään. Meillä makaa valtava energiapotentiaali turvesoissa, mutta päättäjät näkevät asiassa ainoastaan ilmastovouhotusta. Köyhällä kansalla ei ole sellaiseen varaa.
Maria Rautanen
diplomi-insinööri Pori